Uvjeti korištenja - Ugovorni uvjeti

A. Odredbe i uvjeti
B. Ugovor o nabavi


Posljednje izmjene: 04.03.2019.
Posjećivanje, korištenje ili naručivanje proizvoda na internetskoj stranici www.website-test.hr podrazumijeva detaljno razumijevanje i prihvaćanje niže navedenih Uvjeta korištenja i odredbi Ugovora o nabavi.


Internetska stranica "www.website-test.hr" (u daljnjem tekstu "Stranica") je u vlasništvu i njome upravlja tvrtka FCR Media Online d.o.o. (u daljnjem tekstu FCR Media Online) sa sjedištem u Zagrebu, Črnomerec 3, OIB: 62996554106 upisana u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080207219, Temeljni kapital 351.800,00 kn uplaćen u cijelosti, odgovorna osoba i generalni direktor je Mihai Cristea, e-mail office@website-test.hr i mihai.cristea@paginiaurii.ro.


Sadržaj Stranica


Stranice omogućuju svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi (u daljnjem tekstu "Korisnici") koji iskažu svoj identitet, pravo na zahtjev, platiti i dobiti analizu/izvješće bilo koje internetske stranice u neograničenom broju, uključujući usporedbu s maksimalno tri druge web stranice. Pravna ili fizička osoba moraju platiti ispostavljenu istu cijenu koštanja iskazanu na računu za svako traženo izvješće, bez obzira na broj traženih izvješća. Svako korištenje Stranica podrazumijeva da Korisnik prihvaća sve uvjete i odredbe Ugovora o nabavi. FCR Media Online d.o.o. zadržava pravo promjene bilo kojeg uvjeta i odredbe Ugovora o nabavi u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti.
Sadržaj i informacije u analizi i izvješću su isključivo informativnog karaktera. Svaka pravna ili fizička osoba je izravno odgovorna za svoje daljnje aktivnosti, koje su povezane s dobivenim analizama i izvještajima. Stranica www.website-test.hr koristi programske sustave te razne izvore informacija na osnovu legalnih ugovorenih odnosa s različitim pravnim subjektima unutar i van EU. Izvori informacija, na temelju kojeg Stranica vrši analize i generira izvješća, javno se iskazuju u analizama i izvješćima. Informacije o konstruktivnim elementima analiziranih internetskih stranica, njihova arhitektura, struktura i prisutnost na poznatim tražilicama, društvenim mrežama i navigacijskim sustavima analitički su prikupljene te se daju samo fizičkim i pravnim osobama koje su uslugu naručile i platile, a čije osobne podatke štitimo sukladno daljnjim stavkama.


Definicije


Klijent: Bilo koja osoba (fizička ili pravna) koja daje svoj punopravni identitet prilikom popunjavanja obrazaca na Stranici, naručuje te plaća naknadu za dobivanje analiza i izvješća na Stranici;
Stranica: Odnosi se na internetsku stranicu www.website-test.hr ;
Cijena: Naknada tvrtki FCR Media Online d.o.o. za uslugu i prijenos Klijentu putem e-maila, analizu internetskih stranica i izvješća; Naknada/cijena je 40 kuna + PDV preračunato u kune po srednjem tečaju NBH na datum narudžbe, za uvid i analizu pojedine internetske stranice;
Plaćanje: Potvrda plaćanja bankovnom doznakom.
Izvješće: Analiza jedne/bilo koje internetske stranice u PDF formatu, poslane Klijentu putem e-maila.


Povratna politika


Klijent se potpuno slaže da je usluga izvršena nakon što je analiza internetske stranice i izvješća poslano Klijentu u PDF formatu, te povrat uplaćenih sredstava nije moguć.
Obveza Klijenta za popunjavanje informacija o narudžbi
Naručivanje i kupnja analize i izvješća o internetskim stranicama na internet stranici www.website-test.hr uvjetovano je pristupom stranici/sekciji "Cijena i plaćanje" te je potrebno unijeti tražene podatke i uz odabrani način plaćanja slijediti naredne korake ponuđene u danom odjeljku. Za korištenje usluge Klijent daje i potvrđuje ispravnost unesenih informacija o sebi. U slučaju da su unešene informacije netočne, smatramo da je gore navedena obveza neispunjena, te bez prethodne obavijesti zadržavamo pravo blokiranja pristupa/korištenja naših usluga na određeni ili neodređeni period.


Cijene i načini plaćanja


Cijena za izradu i isporuku analiza i izvješća internetskih stranica predstavlja iznos od 40 kuna + PDV preračunato u kunama po srednjem tečaju NBH na dan narudžbe.
Nakon registrirane narudžbe i izvršenja plaćanja, Klijent je suglasan s uvjetima i odredbama, zajedno sa svim ugovornim kondicijama ustanovljenih u Ugovoru o nabavi, te je valjanost tako uspostavljenog odnosa jednaka trgovačkom ugovoru.
Za izvješća i analize internetskih stranica Klijent plaća usluge putem naloga za prijenos, internet bankarstva /bankovne doznake. Za plaćanje bankovnom doznakom, nakon popunjavanja obrasca s informacijama za kontakt, na podnositeljevu e-mail adresu će biti poslan automatizirani odgovor s obrascem narudžbe i predračunom za avansno plaćanje.
Prilikom plaćanja naknade za naručenu uslugu, Klijent se potpuno slaže s uvjetima poslovanja, kao i s Ugovorom o nabavi za analizu internetske stranice i pripadajuće izvješće.


Pružanje/dostava usluga


Tvrtka FCR Media Online d.o.o. je dužna poslati izvješće o analizi internetske stranice Klijentu u roku od najviše 24 radna sata, od primitka potvrde o plaćanju za uslugu. Analize i izvješća se šalju putem e-maila radnim danom, od 08.00 – 16.00 sati.
Analize i izvješća se šalju putem e-maila radnim danom, od 08.00 – 16.00 sati.


Autorska prava


Cjelokupan sadržaj Stranice www.website-test.hr, uključujući tekstove, slike, grafike, grafičke elemente, skripte i bilo koje druge informacije je u vlasništvu tvrtke SC FCR Media Online d.o.o. ili njenih dobavljača te su zaštićeni sukladno važećem zakonu o autorskim pravima i zakonima u svezi prava intelektualnog i industrijskog vlasništva. Korištenje određenih elemenata internetske stranice www.website-test.hr bez pisanog sporazuma ili bilo kojeg od navedenih elemenata kažnjivo je u skladu sa važećim zakonima. Za detalje vezane uz korištenje prava intelektualnog vlasništva, možete koristiti e-mail adresu mihai.cristea@paginiaurii.ro .


Zaštita podataka


Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka, osobni podaci koji se prikupljaju, pohranjuju se u zbirci osobnih podataka koju vodi FCR Media Online d.o.o., a korisnik može pitanja ili primjedbe vezano uz prikupljanje podataka dostaviti u pisanom obliku pošiljkom na adresu sjedišta društva FCR Media Online d.o.o., Črnomerec 3, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na adresu office@website-test.hr, office@zutestranice.hr.
Sukladno odredbama Zakona zaštitu osobnih podataka br. NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12, naši klijenti imaju sljedeća prava:prema članku 19
pravo na informaciju;
pravo na pristup podacima ) – pravo na dobavljanje zahtjeva, s limitom od jednog zahtjeva godišnje, potvrdu da se podaci o njima obrađuju ili ne od strane operatora podataka;
pravo na intervenciju – pravo na zahtjev u pisanom obliku operatoru podataka, besplatno, za sljedeće:Dopunjavanje, ažuriranje, blokiranje ili brisanje nepotpune, netočne ili nezakonite obrade podataka;
Ilegalna promjena osobnih podataka i njihova zloporaba;
Obavješčivanje trećih strana u vezi opcija pod a) i b).
pravo na slobodno suprotstavljanje kroz pisani zahtjev, slijedom razumnih i legitimnih razloga vezanih uz određene situacije u kojima su osobni podaci predmet obrade čl.21;
pravo adresiranja predmeta pravnim instancama, pravo na žalbu nadležnim tijelima čl.24
Prema odredbama Zakona zaštitu osobnih podataka br. NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12 pročišćeni tekst u pogledu obrade osobnih podataka u FCR Media Online d.o.o. ima obvezu sigurnog upravljanja osobnim podacima za samo određene svrhe, koji su prikupljeni od strane Klijenta i/ili člana obitelji ili druge ovlaštene osobe. Prikupljanje podataka služi za stvaranje baze podataka za informiranje javnosti o proizvodima/uslugama FCR Media Online d.o.o. partnera I klienata FCR Media Online d.o.o.
Vi niste dužni davati podatke, osim kada su podaci nužno potrebni za obavljanje plaćanja i/ili informiranje u promotivnim kampanjama, marketing te ostale javne aktivnosti.
Odbijanje davanja osobnih podataka rezultira nemogućošću izvršenja plaćanja te kao posljedica toga, izvješća o analizi internetskih stranica se ne šalju niti je moguće sudjelovanje u promotivnim aktivnostima u organizaciji FCR Media Online d.o.o. ili naših partnera i Klijenata.
Registriranje podataka omogućava obradu istih od strane Operatera te su dostupni samo FCR Media Online d.o.o. i partnerima. Sukladno Zakonu o zaštitu osobnih podataka imate dobrobit prava korištenja i pravo na pristup podacima, pravo na intervenciju nad podacima, pravo ne biti podvrgnuti individualnim odlukama te pravo adresiranja nadležnih pravnih institucija. U isto vrijeme, Vi imate pravo se protiviti obradi osobnih podataka i zatražiti njegovo uklanjanje.
Da biste iskoristili svoja prava možete poslati potpisani i datirani zahtjev na adresu sjedišta društva FCR Media Online d.o.o., Črnomerec 3, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na adresu office@website-test.hr ili office@zutestranice.hr
FCR Media Online d.o.o. ne jamči da će korištenje Stranica od strane klijenata biti povjerljive prirode i ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nanešenu klijentima ili trećim osobama zbog korištenja i zloporabe informacija sa Stranica. Sve informacije objavljene na Internetu koje klijenti otkrivaju korištenjem Stranica možda neće biti sigurne zbog javne objave na internetu. Treće strane imaju mogućnost dohvaćanja informacija koje klijenti dohvaćaju prilikom korištenja Stranica. Klijent potvrđuje da su sve usluge dostupne na Internetu i iako će FCR Media Online d.o.o. napraviti sve što je moguće kako bi se sačuvala sigurnost podataka, svejedno ne možemo jamčiti da će informacije koje klijenti imaju pravo koristiti biti sigurne. Sve informacije poslane na FCR Media Online d.o.o. neće se smatrati povjerljivima. Slanjem bilo kojih podataka, dajete FCR Media Online d.o.o. neograničenu i neopozivu dozvolu korištenja, obrađivanja, slanja i distribucije informacija, u skladu sa zakonom.
Odgovornosti vezane uz online proizvode
Korisnik izjavljuje da razumije te da je suglasan sa sljedećim tvrdnjama:
Usluge se koriste na vlastitu odgovornost. Stoga, FCR Media Online d.o.o. samo izrađuje i dostavlja izvješće o analizi internetskih stranica i nije odgovorna za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nastalu uslijed zloporabe Stranica, nabave ili načina korištenja izvješća u odnosu na treće strane.
FCR Media OnlIne d.o.o. nije odgovorna i ne daje nikakvo jamstvo da:će usluga ispuniti sve vaše zahtjeve i očekivanja;
će servis biti dostupan ili funkcionalan 24/24 h;
će se programska greška ili kvar odmah otkloniti;
će podaci u izvješćima biti potpuno kompletni, ažurirani ili točni, te odražavaju trenutno stanje odnosno sukladno trenutku izrade analize internetske stranice; internetska stranica možete biti promjenjena u bilo kojem trenutku, analiza i izvješće se strogo odnose na situaciju u trenutku izrade analize i izvješća. Nikakvi savjeti ili druge usmene ili pisane informacije prikupljene od strane korisnika iz FCR Media Online d.o.o. putem pruženih usluga ne može dati dodatno jamstvo koje nije izričito navedeno u ovdje danim odredbama.

Analize i izvješća o internetskim stranicama koja izrađuje i dostavlja FCR Media Online d.o.o. su informativnog karaktera i ne predstavljaju i ne mogu biti korišteni kao službeni dokument.
Korištenje primljenih informacija isključivo je u domeni i po želji Korisnika. FCR Media Online d.o.o. predstavlja samo elektroničko sučelje putem koje se usluga rabi. Usluge FCR Media Online d.o.o. služe korisnicima isključivo u informativne svrhe i ne mogu se koristiti kao službeni dokumenti.
FCR Media Online d.o.o., kao ni bilo koji njen zaposlenik, ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi sa:ekonomskim gubitkom, gubitakom prihoda i profita, raskidima ugovora, kršenjem poslovnih običaja, mogućim poslovnim prilikama i/ili neprilikama te predviđanjima u gospodarstvu;
gubitkom ili nanesenom štetom vezanom uz imidž i ugled;
gubitcima ili specifičnim, slučajnim, izravnim ili neizravnim štetama nastalih uslijed uporabe stranice www.website-test.hr i pruženih usluga.

Sporovi


Kupnjom, pregledavanjem i uporabom proizvoda sa Stranice, Korisnik/klijent potvrđuje da prihvaća gore navedene Uvjete korištenja.
U slučaju mogućeg nesporazuma između FCR Media Oline d.o.o. i klijenta, isti će pokušati riješiti mirnim dogovorom u roku od najmanje 30 radnih dana. Ako se nesporazum ne može riješiti mirnim putem, tada se isti rješava sudskim putem uz nadležnost suda i uz primjenu hrvatskog zakonodavstva.
Procedure za podršku za plaćanje
Klijenti (pojedinci ili tvrtke plaćaju za usluge na datum zahtjeva) mogu podnijeti zahtjeve za plaćanje službi podrške tijekom radnog vremena FCR Media Online d.o.o. tijekom radnih dana, od ponedjeljka do petka od 08.00 do 16.00, E‐mail: contact@website-test.hr, ili u pisanom obliku putem pošte: FCR Media Online d.o.o., Črnomerec 3, 10000 Zagreb. Klijent će biti obaviješten u roku od 24 sata o koracima koje treba poduzeti za rješavanje zahtjeva i uvjeta plaćanja.


Osobne informacije


Pristupom obrascu za popunjavanje te davanje osobnih podataka, slažete se s činjenicom da FCR Media Online d.o.o. ima pravo ispuniti u baza podataka ime i druge podatke o klijentu što će rezultirati korištenjm unesenih podataka od strane klijenta u sljedeće svrhe:
FCR Media Online d.o.o. koristi unesene podatke za svoje potrebe, u prodajne i marketinške svrhe, uključujući interese klijenata i suradnika;
Za sprečavanje ili otkrivanje zloporaba ili prijevara.


Razno


Programski pristup bilo koje vrste stranici www.website-test.hr je zabranjen.
Kršenje ove odredbe dovodi do trenutačne obustave dogovora između stranaka.
Ako neka odredba ovog sporazuma postane ništavna, bez obzira na uzrok,ista ne utječe na valjanost drugih članaka. Nakon što je narudžba registrirana i uplata provedena, klijent je suglasan s općim uvjetima korištenja.
Zadržavamo pravo na izmjenu uvjeta, kao i sva ostala prava izmjene stranice www.website-test.hr, bez prethodne najave.
Ukoliko se klijent slaže sa trenutnim odredbe i uvjetima, onda klijent potpuno preuzima prava i obveze koje proizlaze iz nabave usluga od stranice.
Prihvaćanjem uvjeta poslovanja, u cijelosti ste suglasni sa slanjem informacija o proizvodima, uslugama sukladno događanjima u organizaciji FCR Media Online d.o.o. njezinih klijenata i suradnika.
Ako imate bilo kakvih problema u vezi narudžbe koji ne može riješiti putem e-maila ili s našom kontakt osobom, možete se obratiti direktno gospodinu Mihai Cristea besplatno na e-mail adresu: mihai.cristea@paginiaurii.ro
Nepravilno uporaba i odgovornosti
Klijent se obvezuje da će koristiti usluge samo za legalne svrhe. Korisnik se obvezuje:
Da neće mijenjati, distribuirati, slati, objavljivati, reproducirati, dodijeljivati dozvole, stvarati derivate proizvoda, prenositi ili prodavati bilo kakve informacije ili usluge dobivene od ili preko ove Stranice;
Da neće pomagati i dozvoliti aktivnosti krekiranja i hakiranja Stranice. Povrede sigurnosti sustava ili mreže mogu biti predmetom pokretanja sudskog procesa.
Izmjene
Tvrtka FCR Media Online d.o.o. može izmijeniti trenutne uvjete i odredbe u određenom trenutku bez prethodne najave. Takve izmjene će biti dane klijentima na znanje i objavljene u odjeljku Uvjeti korištenja na Stranici www.website-test.hr. Takve izmjene se smatraju prihvaćene od strane klijenata ukoliko klijenti nastave koristiti usluge Stranice nakon njihova objavljivanja na Stranici.


Nadležnost


Stranicom (osim trećih mjesta, za koje postoje internetske veze) upravlja FCR Media Online d.o.o.
Pristupom Stranici korisnik prihvaća da se ovaj ugovor i bilo koji nastali spor pri upotrebi stranice tretira sukladno hrvatskim zakonima i klijent se slaže s isključivom nadležnošću sudova u Hrvatskoj.
Klijent u odnosu na uvjete i odredbe
Klijent potvrđuje da je pročitao i u cijelosti prihvaća trenutne uvjete i odredbe. Korištenjem usluga i plaćanjem cijene Klijent bezuvjetno prihvaća sve uvjete i odredbe korištenja usluga. Ako se ne slažete s ovim uvjetima i odredbama, molimo vas da ne koristite ove stranice i usluge s iste.


B. Ugovor o nabavi analize i izvješća


Čl.1. Trenutni opći uvjeti za usluge pružene
od strane FCR Media Online d.o.o. (u daljnjem tekstu FCR Media Online d.o.o.) sa sjedištem u Zagrebu, Črnomerec 3, OIB: 62996554106 upisana u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080207219, Temeljni kapital 351.800,00 kn uplaćen u cijelosti,odgovorna osoba i generalni direktor je Mihai Cristea, e-mail office@website-test.hr i mihai.cristea@paginiaurii.ro. i privatna osoba ili tvrtka koji su dio Ugovora o nabavi izvješća analizu internetskih stranica u daljnjem tekstu “Ugovor”
Čl.2 Opseg ugovora
Na temelju prethodnog plaćanja, FCR Media Online d.o.o. generira i šalje isključivo putem e-maila, analizu izvješća o internetskoj stranici privatnoj osobi ili tvrtci koji plaćaju cijenu za uslugu.
Čl.3. Obveze FCR Media
Po nalogu Klijenta i sukladno uvjetima i odredbama međusobne suradnje FCR Media Online d.o.o. mora u roku od 24 radna sata izraditi i poslati putem e-maila analizu i izvješće na e-mail adresu Klijenta. Sama operativna izrada te dostava će se izvršiti po zaprimanju potvrde o plaćanju od strane Klijenta na FCR Medijin bankovni račun.
U skladu s uvjetima i odredbama FCR Media će izdati račun za obavljene usluge za koje je provedeno plaćanje.
Čl. 4. Obveze Klijenta
da prihvati važeći ugovor i sve odredbe i kondicije općih uvjeta poslovanja objavljenih na Stranici;
da plati 40 kuna + PDV (preračunato u kunama po srednjem tečaju NBH na datum narudžbe)za uslugu izrade analize i slane izvješća na osnovu popunjenog obrasca;
da komunicira pisanim putem s FCR Medijinim odjelom za fakturiranje ukoliko nije primio račun u roku od 15 dana od plaćanja te uputi zahtjev za potvrdu plaćanja
da navede broj Ugovora (navedeni u obrascu narudžbe) u plaćanju za identifikacijske svrhe;
Ugovor će se mijenjati samo uz dodatak potpisan od obje strane.
Čl.5. Cijena i način plaćanja
Klijent može naručiti jednu ili više analiza internetskih stranica:
vrijednost usluga se naplaćuje samo u unaprijed;
klijent plaća porez na dodanu vrijednost prema odredbama hrvatskog poreznog sustava.
cijenu plaćenu u kunama – 40 kuna po srednjem tečaju HNB na datum narudžbe + PDV;
cijena za izradu i slanje analiza i izvještaja internetskih stranica provodi se nalogom za prijenos, internet bankarstvom;cijena za izradu i slanje analiza i izvještaja internetskih stranica provodi se nalogom za prijenos, internet bankarstvom;
cijena se plaća u samo jednom obroku unaprijed. Obročno plaćanje se ne prihvaća.
Čl. 6. Trajanje ugovora
Ugovor stupa na snagu s datumom uplate iznosa od 40 kuna + PDV i vrijedi neposredno do trenutka nakon slanja izvješća putem e-pošte.
Čl.7. Raskid ugovora
Bilo koja strana može pisanom obaviješću jednostrano otkazati ugovor bez intervencije sudova i ispunjavanje drugih formalnosti tijekom razdoblja valjanosti ugovora.
Čl.8. Ugovorne obveze
Ukoliko klijent plati svoje ugovorne obveze, a FCR Media Online d.o.o. propusti poslati e-mail s analizom i izvješćem, onda korisnik može pisanim putem zatražiti povrat uplaćenog iznosa. Vraćeni iznos može uključivati, samo na zahtjev klijenta, kamatu u visini od 0,01% po danu, postotak se izračunava na osnovu plaćenog iznosa. Klijent izjavljuje da nema drugih potraživanja, bez obzira na visinu potraživanja, strane se slažu se ograničiti ugovorne obveze na ime penala za neizvršenje obveza.
FCR Media neće izraditi niti slati izvješća bez avansne uplate za uslugu.
Neispunjavanje obveza uslijed više sile oslobađaju bilo koju stranu od odgovornosti uz obvezu pisane obavijesti koja se šalje u roku od 3 dana od njihovog pojavljivanja.
Povratna politika
Klijent potpuno prihvaća da nakon izvršene usluge, odnosno poslanog izvješće o analizi internetske stranice u PDF formatu nema povrata sredstava.
Čl.9. Ostale odredbe
FCR Media zadržava pravo izmjene Stranice, izmjene ugovornih odredbi i uvjeta iz Ugovora o nabavi bez prethodne obavijesti;
Čl.10. Nesporazumi i sporovi
Potencijalni nesporazumi među stranaka pokušati će se riješiti mirnim putem, a u protivnom strane su suglasne da prihvaćaju nadležnost suda u sjedištu FCR Medije.
Ugovor među stranama poštuje sve zakonske odredbe iz građanskog zakona, trgovačkog zakona, kao i postojeće regulatorne akte koji su na snazi na datum sklapanja Ugovora.
Čl.11. Linkovi
Naša internetska stranica sadrži linkove na druge internetske stranice. Klijent prima na znanje da nismo odgovorni za praksu i postupanja pri pitanjima o povjerljivosti tih stranica te vas savjetujemo da pročitate izjave povjerljivosti svake stranice koja prikuplja osobne podatke.


Čl.12. Kolačići


"Kolačić" je alfa-numerički identifikator koje prenosimo na vaš tvrdi disk putem web preglednika prilikom posjete našoj stranici. To omogućava našem sustavu prepoznavanje vaše posjete i time nam omogućavate poboljšati naše usluge vama i ostalim korisnicima. Kolačići se isto mogu rabiti u svrhu sastavljanja skupnih informacija o posjećenosti stranice. Ove informacije o prometu na Stranici će se koristiti kako bi povećali sadržaj naših web stranica, ali i olakšali njegovo korištenje. Ne pratimo vaše posjete stranicama kojima ste pristupili preko naše stranice. Ako želite odbiti kolačiće, možete konfigurirati preglednik u tom pogledu.


Zaštita sadržaja i osobnih podataka


FCR Media Online d.o.o. prema Zakonu o zaštitu osobnih podataka, osigurava povjerljivost osobnih podataka korisnika u skladu sa pravom na zaštitu privatnosti u vezi obrade osobnih podataka. Ove obveza nije valjana kada je u pitanju obznanjivanje informacija od strane korisnika trećih strana.
Obradu osobnih podataka obavlja FCR Media Online d.o.o. sukladno zakonskoj regulativi, u dobroj vjeri, za legitimne svrhe, za ispunjavanje ugovornih obveza, odnosno za pružanje usluga.
Naručitelj/klijent izjavljuje da je suglasan s obradom osobnih podataka i da je upoznat s pravima predviđenima zakonom, posebno po:ima pravo na pristup (da zahtijeva potvrdu činjenica da njegovi osobni podaci obrađuju ili ne, besplatno jednom godišnje);
pravo na intervenciju nad osobnim podatcima (na zahtjev i dobiti na ispravljanje, ažuriranje, blokiranje ili brisanje osobnih podataka, falsificiranje u anonimne podatke od trećih strana, obavijesti kome su koji podatci objavljeni, ako navedene obavijesti ne dokazuju da nemoguće ili nerazmjerne okolnosti prema legitimnim svrhama) ,
pravo na protivljenje (protivljenje u bilo kojem trenutku zbog razumanih i legitimnih razloga vezanih uz obradu podataka, osim kada je suprotno zakonskim odredbama),
pravo obratiti se nadležnim institucijama radi obrane zakonom zajamčenih prava Zakonom o zaštitu osobnih podataka, pročišćeni tekst NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12, a koja su prekršena.

FCR Media ONLINE d.o.o. poštuje prava dodijeljena Zakonom o zaštitu osobnih podataka NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12 a u vezi zaštite privatnosti i protiv neovlaštene obrade podataka i slobodnom protoku tih podataka, Zakon o zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15, u vezi zaštite potrošača pri sklapanju ugovora, sprovođenju kao i naknadnoj izmjeni.


Korisnik ima sljedeća prava:pravo tražiti tvrtku FCR Media Online d.o.o. da potvrdi da li obrađuje vaše osobne podatke ili ne, besplatno, jedan zahtjev na godinu;
pravo tražiti tvrtku FCR Media Online d.o.o. da ispravi, ažurira, blokira ili izbriše podatke besplatno, obradu koja nije u skladu s odredbama važećeg zakona ;
pravo tražiti tvrtku FCR Media Online d.o.o. da obustavi daljnju obradu osobnih podataka, besplatno;
pravo tražiti tvrtku FCR Media Online d.o.o. da obustavi slanje promotivnih poruka;

Bilo koji takav zahtjev/obavijest će biti zabilježen, potpisan i poslan osobi zaduženoj za baze podataka, putem e-pošte ili drugim pisanim putem tvrtki FCR Media Online d.o.o.
Svaki pokušaj pristupa osobnim podacima drugih korisnika ili pokušaj mijenjanja sadržaja www.website-test.hr ili pokušaj utjecanja na performanse poslužitelja smatrat će se pokušajem prijevare te će se pokrenuti istragu protiv osoba za navedene pokušaje. FCR Media Online d.o.o. preuzima i sprovodi sve svoje obveze sukladno zakonskim odredbama o zaštiti privatnosti.
FCR Media Online d.o.o. može koristiti korisnikove podatke za marketinške aktivnosti, kako bi vas mogli kontaktirati u vezi proizvoda i usluga za koje smatramo da mogu biti od neposrednog interesa za vas.
Pristupom ovoj stranici, suglasni ste da FCR Media Online d.o.o. ima pravo unijeti ime i druge podatke korisnika, za sljedeće svrhe:
za FCR Medijinu uporabu podataka u prodajne i marketinške svrhe;
u svrhu sprečavanja i/ili otkrivanja zloporaba i/ili prijevara;
FCR Media Online d.o.o. koristi informacije te ih osigurava osobama isključivo sa svrhom gospodarskih aktivnosti povezanih s uslugama koje FCR Media pruža svojim klijentima:
Obrada naloga ili zahtjeva;
Pružanje proizvoda i/ili usluga
Fakturiranje
Rješavanje zahtjeva, pitanja ili pritužbi
Ispitivanje i istraživanje tržišta te marketing FCR Medijinih proizvoda i usluga;
Kontaktiranje korisnika (regularna pošta, e-pošta, faks, SMS ili telefon) o FCR Medijinim ponudama proizvoda i usluga ili proizvoda i usluga pažljivo odabranih trećih strana, za koje smatramo da mogu biti predmetom vašeg interesa (osim u slučaju kada ste napravili pisani zahtjev da vas se ne smije kontaktirati u vezi tih razloga);
Registriranje korisnikovih podataka kako bi se mogli izdvojiti i dodijeliti nagrade, popusti ili druge pogodnosti, kao i za zadovoljavanje ostalih zahtjeva ili druge slične aktivnosti i programe.
Korisnik ima pravo pristup osobnim podacima koje posjedujemo te pravo na ispravak netočnih informacija. Ako korisnik ne ne želi objavljivanje osobnih podataka u bilo kojem FCR Medijinom proizvodu ili usluzi ili ako ne želite da vaši osobni podatci budu uporabljeni u marketinške svrhe, ili alternativno, ako postoji bilo koji problem vezan uz prikupljanje i pohranu vaših osobnih podataka, a o čemu korisnik želi prodiskutirati može nas kontaktirati putem elektronske pošte contact@website-test.hr ili office@website-test.hr